GDPR nyilatkozat

Mi a GDPR?

A “General Data Protection Regulation” (GDPR) olyan törvényeket (követelményeket) jelöl, amelyeket az Európai Unió (EU) polgárainak adatai védelmében készítettek, hogy segítsenek az embereknek szigorúbb ellenőrzés alá vonni a személyes adataikat. Az Európai Parlament ​és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Adatkezelési tájékoztató

Az adatok kezelője: Földmíves Kiadó Kft.
székhelye: 2051 Biatorbágy, Zugor I. utca 22.
Adószám: 14378823-2-13
Cégjegyzékszám: 13 09 121270
Képviseli: Nagy Ottó ügyvezető
e-mail: gdpr@ottobacsivillantoi.hu (a továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, valamint azokat ne módosíthassák, törölhessék. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

A GDPR adatkezelési nyilatkozat és nyilatkozat a Sütikről.